Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực gây sự chú ý của dư luận trong thời gian qua. Luật đi vào thực thi không chỉ có nhiều thay đổi về hồ sơ thủ tục thành lập công ty trong đó có điểm mới đáng chú ý. Đó là việc doanh nghiệp được quyền tự chủ về con dấu công ty, công an không quản lý con dấu. Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều hơn một con dấu. Sau khi có đăng ký kinh doanh và mã số thuế, doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc thuê công ty khắc dấu để thực hiện việc khắc dấu cho công ty mình. Nội dung con dấu phải đảm bảo 02 thông tin: Tên công tymã số thuế.

Thủ tục khắc dấu công ty gồm:mau-dau-tron-cong-ty

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản scan).

– Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (Bản scan)

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, thiết kế mẫu dấu công ty miễn phí cho doanh nghiệp của bạn!

Một bình luận

Trả lời